Swoje usługi kieruję do wszelkiego typu właścicieli i zarządców terenów, na których rosną drzewa.

Zajmuję się zarówno drzewami dojrzałymi, jak i młodymi (diagnozowanie  i neutralizowanie wad budowy).

 

Mogę zaoferować między innymi:

– diagnostyka podstawowa drzew pojedynczych i założeń przestrzennych;

– inwentaryzacja drzewostanu;

– tworzenie i obsługa systemu zarządzania drzewostanem;

– dobór odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych i zmniejszających ryzyko oraz nadzór nad nimi;

– inwentaryzacja drzew pod kątem gatunków chronionych;

– inwentaryzacja ornitologiczna;

– nadzór nad pracami przy drzewach;

– wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych tj. prześwietlanie korony drzew oraz usuwanie posuszu i niebezpiecznych gałęzi, przy wykorzystaniu technik alpinistycznych (współpraca z sycomore.pl)

– opracowania przyrodnicze.

IMG_9801